Nematoder.se

Jordbruksminister Eskil Erlandsson ger svar om mördarsniglar

Det kom ett mail från Roland i Göteborg (varmt tack!), som också engagerat sig i snigelbekämpning. Roland har varit i kontakt med Jordbruksministern via e-mail och Erlandsson har delgivit sin åsikt om mördarsnigelbekämpning.
Publicerar här först Rolands fråga och nedan också Jordbruksministerns svar i sin helhet. Denna e-post utgör en offentlig handling. Foto: Erik Bratthall.

"
Till:

registrator@agriculture.ministry.se

Rubrik:

spansk skogssnigel (till Eskil Erlandsson , svar går till [--mailadress borttagen med hänsyn till skribenten--])

Hej,

Hoppas du kan starta forskning om mördarsniglarna, alltså spansk skogssnigel. De har blivit ett gissel i trädgårdarna och äter upp både grönsaker och andra växter. För två år sedan hade jag inga men en söndag tog jag 250 och varje kväll ca 20 st. Det värsta är att de nu angriper jordbruket. Vallskörden förstörs som vi sett i TV, så fodret blir giftigt av alla döda sniglar i det. Om ett par år kommer också grönsaksodlingar och potatisodling att slås ut. Sniglarna äter upp alla småplantor och potatisblast mm. Vill vi ha lokala odlingar med korta transporter så kommer det inte att gå snart. Ekologisk odling kan vi också glömma, för det enda som finns är gifter. Det kommer också att bli allt värre för sniglarna förökar och sprider sig så snabbt, och så gör de varmare vintrarna att alla snigelägg överlever och regnandet att de trivs och kan äta dygnet runt och föröka sig ännu snabbare. Så man borde forska fram vad snigeln har för fiender, inte ankor och sådant, utan om det finns bakterier eller virus som kan angripa dem, så att de slås ut. Kanske finns det nematoder e.d. Men allt sådant behöver forskas fram och det fort. Många länder i EU är ju hårt drabbade och fler blir det, så kunde du inte också ta upp det med EU för att skapa snabba o. stora forskningsprojekt för att slå ut den spanska skogssnigeln.

Med hälsningar

Roland
"

"
> Från: registrator@agriculture.ministry.se
> Till: [--mailadress borttagen med hänsyn till skribenten--]
> Rubrik: Brev om spansk skogssnigel, mördarsnigeln, Jo2007/ 2304/Info/Brev
> Datum: Tue, 6 Nov 2007 17:00:23 +0100

Roland!

MördarsnigelTack för ditt e-brev angående bekämpningen av den så kallade mördarsnigeln.

Jag vill inledningsvis säga att jag är medveten om den skada som den spanska skogssnigeln orsakar för bönder och trädgårdsodlare och jag har full förståelse för att många är frustrerade.

Det har ansetts vara troligt att spridningen av snigeln till stor del kan kopplas till handeln med växtprodukter. För att minimera spridningen av sniglarna är det viktigt att de växtprodukter som säljs på marknaden håller en god kvalitet och inte bidrar till ytterligare spridning. Detta är givetvis primärt ett ansvar för näringen själv.

Myndigheterna håller uppsikt och följer noggrant utvecklingen. Möjligheten att från samhällets sida ställa ytterligare krav på hanteringen av det växtmaterial som produceras och saluförs kommersiellt i plantskolor med mera bör därutöver kunna övervägas.

Det finns i dagsläget ett antal produkter på den europeiska marknaden för bekämpning av den spanska skogssnigeln. Däremot har inte några företag lämnat in ansökningar till Kemikalieinspektionen för att få marknadsföra dessa produkter i Sverige. Med tanke på de problem som den spanska skogssnigeln medför varje år så är jag positiv till att företag ansöker om godkännanden för produkter som för bekämpning av den spanska skogssnigeln under förutsättning att dessa produkter uppfyller kraven som ställs i lagstiftningen och bedöms som säkra för miljö och hälsa.

Med vänlig hälsning

Eskil Erlandsson
Jordbruksminister
"

Nematoder mot mördarsniglar?

Tillbaka till sidan med information om nematoder mot mördarsniglar.

 
Registrera dig i vårt nyhetsbrev om nematoder och mördarsniglar
Kontakt via mail: anders@nematoder.se
Köpvillkor och integritetspolicy
All text och bilder omfattas av upphovsrättslagen. Det är ej tillåtet att kopiera och använda text/bild utan skriftligt godkännande. Tycker du sidan är bra? Länka gärna hit! :-)
Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter